Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2016-05-20


Protokoll fört vid HSK Skid och Fri-idrotts Årsmöte 2016-05-20

på Motionscentrum i Hallstahammar

Deltagare: 12 st medlemmar, därav 3 styrelserepresentanter.

1. Ordförande Christer Jarefalk öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

2. Mötet ansågs behörigt utlyst, då det fanns information på Motionscentrum samt på hemsida.

 

3.  Dagordningen godkändes.

 

4. Val av presidium:

a)     Ordförande: Christer Jarefalk

b)    Sekreterare: Agneta Jonsson

c)     Justerare: Lars-Göran Johansson och Sven-Olov Jonsson

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

 

6. Resultatrapport och Balansräkning föredrogs och lades till handlingarna.            Revisionsberättelsen föredrogs av Ulla Söderman. Den godkändes och lades till handlingarna.

 

7. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

8. Medlemsavgifter:

 Mötet beslutade om följande:

 Vuxna: 300 kr/år (+100 kr)

 Familj: 500 kr/år (+100 kr)

 Barn: 125 kr (ingen förändring)

 Ständig medlem: 2000 kr/år (ingen förändring)

 

9. Val av ordförande:

 Christer Jarefalk (omval)

 

10. 3 st ledamöter på 2 år

 Lars Säfström (omval)

 Tommy Pekkanen (omval)

 Päivikki Hiltunen (omval)

 Valberedningen föreslog att två suppleanter ska väljas på 1 år.  

 Agneta Jonsson samt Christer Jonsson

 

11. Firmatecknare: Christer Jarefalk och Anneli Rundgren Kauppinen, var för sig eller de två gemensamt i förening.

 

12. Till revisor på 1 år valdes Ulla Söderman och Hans Ågren (omval)

 

13. Styrelse fick i uppdrag att utse valberedare till nästa årsmöte.

 

14. Inga motioner inlämnade till årsmötet.

 

15. Övriga frågor: Skogräns är införd i lokalerna vid Motionscentrum.

Förslag om att ordna ett motionslopp på ”nya” 252:an inkom.

Styrelsen fick i uppdrag att bilda en grupp som arbetar med att ta fram förslag och kontakter berörda parter.

16. Ordförande tackade alla tränare för deras insatser och tackade för deltagarna för visat intresse och avslutade därmed årsmötet.

 

Vid protokollet……………………………………………………………

                          Agneta Jonsson

 

Justeras…………………..................      ………………………………

              Lars-Göran Johansson                   Sven-Olov Jonsson 

 

 

 

Uppdaterad: 06 SEP 2016 00:06 Skribent: PÄIVIKKI HILTUNEN
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Hallstahammars SK SOFK - Skidor
Motionscentrum, Gråstensvägen 2
73437 Hallstahammar

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info