Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2008


Hallstahammars skid o friidrottsklubb

Årsmötesprotokoll

2008-05-23

 

1.      Mötets öppnande

Ordförande Christer Jarefalk öppnade det stadgeenliga mötet med Hallstahammars skid och friidrott klockan 18:00 den 23/5 2008 i bowlinghallen.

a.       Dagordningen godkändes utan ändring.

 

2.      Mötets behöriga utlysande VLT 9/5, 23/5

Mötets behöriga utlysande i VLT 9/5, 23/5 godkändes.

 

3.      Val av presidium för mötet

a.       Till mötets ordförande valdes Bengt Åkerlund [BÅ].

b.      Till mötets sekreterare valdes Anders Olofsson.

c.       Till mötets justeringsmän jämte mötets ordförande Göran Bjurstedt samt Sven-Olov Wikström

 

4.      Verksamhetsberättelsen

Mötets ordförande [BÅ] gick igenom verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna utan tillägg.

 

5.      Revisionsberättelsen

a.       Resultaträkning samt Balansräkning kommenterades av Kassören Lars-Göran Johansson + drygt 21 000:- pga. få tävlande ungdommar.

Revisor Ulla Söderman gick igenom revisionsberättelsen och mötet godkände denna utan tillägg.

 

6.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

Mötet godkände styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

 


 

7.      Beslut om Årsavgift

Mötet beslutade om följande årsavgifter:

Vuxna                          200 SEK

Barn                             125 SEK

Familj                           400 SEK

Ständig medlem            2000 SEK

 

8.      Val av ordförande för en tid av 1 år

Till ordförande för en tid av 1 år valdes Christer Jarefalk

 

9.      Val av 3st ledamöter för en tid av 2 år

Till ledamot för en tid av två år valdes.

Mikael Johansson

Lars Säfström

Lars-Göran Johansson tillika kassör

 

10.  Val av firmatecknare för en tid av 1 år

Christer Jarefalk och Lars-Göran Johansson valdes till firmatecknare var för sig för en tid av 1 år.

 

11.  Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av 1 år

Ulla Söderman samt Hans Ågren valdes till revisor samt revisorsuppleant för en tid av 1 år.

 

12.  Val av två ledamöter till valberedningen

Roger Pistol och Mats Eriksson valdes till valberedning.

 

13.  Motioner

Inga motioner.

 


14.  Övriga frågor samt Uppvaktningar

Hallstahammar Triathlon, funktionärer efterlyses till 1/6-2008.

 

Nya träningskläder.

 

Ny skidtunnel på ÖnstaGryta är platsen, en grupp i Västerås arbetar intensivt för att få till stånd en skidtunnel på 1 600 meter.

Tanken är att man skall bygga skidtunneln enligt tävlingsstandard, dvs. bredare än Torsby skidtunnel.

Kostnadsberäknad mellan 90-100 miljoner.

Skillnaden mot Torsby är att Västerås kommer att ha kylslingor i backen och inte ”luft-kyla” som i Torsby.

 

Konstsnöanläggning vid motionscentrum, väntar på offert.

Komunen och större företag kommer att bli tillfrågade om sponsring.

Ett problem är vattentemperaturen som för varm å vi tar kommunalt vatten.

 

Följande ungdomar uppvaktades med en presentcheck från Sportringen.

Alexandra Olofsson

Simon Palmblad

Ungdomsverksamhet för skidungdommar planeras till hösten.

15.  Mötets avslutande

[BÅ] förklarade mötet avslutat 19:00.

Sekreterare:                                       Anders Olofsson

 

Justerat mötesordförande:                  Bengt Åkerlund

 

Justerat:                                             Göran Bjurstedt

 

Justerat:                                             Sven-Olov Wikström

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Hallstahammars SK SOFK - Skidor
Motionscentrum, Gråstensvägen 2
73437 Hallstahammar

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info