Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2009


Hallstahammars skid o friidrottsklubb

Årsmötesprotokoll

2009-06-13

 

1.      Mötets öppnande

Ordförande Christer Jarefalk öppnade det stadgeenliga mötet med Hallstahammars skid och friidrott klockan 17:00 den 13/6 2009 i bowlinghallen.

a.       Dagordningen godkändes utan ändring.

 

2.      Mötets behöriga utlysande VLT 3/6, 13/6

Mötets behöriga utlysande i VLT 3/6, 13/6 godkändes.

 

3.      Val av presidium för mötet

4.       

a.       Till mötets ordförande valdes Christer Jarefalk [CJ].

b.      Till mötets sekreterare valdes Anders Olofsson.

c.       Till mötets justeringsmän jämte mötets ordförande Lars-Håkan Eriksson samt Markku Kaupinen

 

5.      Verksamhetsberättelsen

Mötets ordförande [CJ] gick igenom verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna utan tillägg.

 

6.      Revisionsberättelsen

Förlust på 17 000:-

Eget kapital på 120 000:-

Lars Göran läste upp Revisorer Hans Ågren och Ulla Södermans rapport om revisionsberättelsen och mötet godkände denna utan tillägg.


 

7.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

Mötet godkände styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

 

 

8.      Beslut om Årsavgift

Mötet beslutade om följande årsavgifter:

Vuxna                         200 SEK

Barn                            125 SEK

Familj                          400 SEK

Ständig medlem          2000 SEK

 

9.      Val av ordförande för en tid av 1 år

Till ordförande för en tid av 1 år valdes Christer Jarefalk.

 

10.  Val av 3st ledamöter för en tid av 2 år

Till ledamot för en tid av två år valdes.

Anders Olofsson

Peter Kraft

Stefan Nilsson

 

11.  Val av firmatecknare för en tid av 1 år

Christer Jarefalk och Lars-Göran Johansson valdes till firmatecknare var för sig för en tid av 1 år.

 

12.  Val av 2 revisorer för en tid av 1 år

Ulla Söderman samt Hans Ågren valdes till revisorer för en tid av 1 år.

 

13.  Val av två ledamöter till valberedningen

Roger Pistol och Mats Eriksson valdes till valberedning.

 

14.  Motioner

Inga motioner.


 

15.  Övriga frågor samt Uppvaktningar

Skyltar till Motionscentrum måste fräschas upp.

Öppet skylt vid vägen.

 

Vaktlista med 2 pers. per gång.

 

Skyltning av motionsspår behöver fräschas upp.

 

Grusgång runt motionscentrumhuset för att motverka växtlighet intill huset.

 

Städning av motionscentrum, städskrubb, mera städning. Vakt borde städa.

Städdag borde utlysas tex. 2 städdagar per år med Pizza som belöning.

 

Halvmarathon i Hallstahammar var omtyckt och borde återupptas på våren.

 

Hemsidan mera information om hur man kommer till hemsidan som i sig är bra, tex. på vaktlistan.

 

Dagtidsvakt mellan 8:00 till 17:00 hur blir det?

 

Motionsspårets dag borde anordnas.

 

Uppvaktningar:

Personer som fyller jämt:

Mats Eriksson

            Lars-Håkan Eriksson

            Päivike Hiltunen

            Anders Olofsson (Tränare)

            Simon Palmblad (Tränare)

            Alexandra Olofsson (Tävlingsledare)

 

16.  Mötets avslutande

[CJ] förklarade mötet avslutat 18:00.

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Hallstahammars SK SOFK - Skidor
Motionscentrum, Gråstensvägen 2
73437 Hallstahammar

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info