Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2012 06 16


Hallstahammars skid o friidrottsklubb

Årsmötesprotokoll

2012-06-16

 

 1. Mötets öppnande

Ordförande Christer Jarefalk öppnade det stadgenliga mötet med Hallstahammars skid och friidrott klockan 17:00 den 16/6 2012 i Motionscentrum.

 1. Dagordningen godkändes utan ändring.

 

 1. Mötets behöriga utlysande VLT 8/6, 16/6

Mötets behöriga utlysande i VLT 8/6, 16/6 godkändes.

 

 1. Val av presidium för mötet
 2.  
  1. Till mötets ordförande valdes Christer Jarefalk [CJ].
  2. Till mötets sekreterare valdes Anders Olofsson.
  3. Till mötets justeringsmän valdes jämte mötets ordförande Anneli Kauppinen samt Markku Kauppinen

 

 1. Verksamhetsberättelsen

Mötets ordförande [CJ] gick igenom verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna utan tillägg.

 

 1. Revisionsberättelsen

Ungefär +- 0 resultat. Eget kapital på 58 213:-

Revisorer Hans Ågren och Ulla Södermans rapport om revisionsberättelsen och mötet godkände denna utan tillägg.

 

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

Mötet godkände styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

 

 

 1. Beslut om Årsavgift

Mötet beslutade om följande årsavgifter:

Vuxna                                    200 SEK

Barn                                       125 SEK

Familj                                    400 SEK

Ständig medlem                   2000 SEK

 

 1. Val av ordförande för en tid av 1 år

Till ordförande för en tid av 1 år valdes Christer Jarefalk.

 

10.  Val av 3st ledamöter för en tid av 2 år

Till ledamot för en tid av två år valdes.

Lars-Göran Johansson
Tommi Pekkanen

Lars Säfström

 

11.  Val av firmatecknare för en tid av 1 år

Christer Jarefalk och Lars-Göran Johansson valdes till firmatecknare var för sig för en tid av 1 år.

 

12.  Val av 2 revisorer för en tid av 1 år

Ulla Söderman samt Hans Ågren valdes till revisorer för en tid av 1 år.

 

13.  Val av två ledamöter till valberedningen

Roger Pistol och Mats Eriksson valdes till valberedning.

 

14.  Motioner

Inga motioner.

 

 

 

15.  Övriga frågor samt Uppvaktningar

Städning av motionscentrum är ett problem.

 

Motionscentrum, Lokalen är i så risigt skick så att riva delar och bygga nytt är enda alternativet. Skisser på ny layout tas fram av komunen. Nya snökanoner och pistmaskin behövs då de är till åren och fungerar dåligt.

Styrketräning utomhus kommer att annläggas direkt söder om motionscentrum (gamla skateboard-ytan).

 

 

Uppvaktningar:

Simon Palmblad (Duktig skidåkare)

             Anders Olofsson (Tränare)

             Anneli Kauppinen (Tränare)

 

16.  Mötets avslutande

[CJ] förklarade mötet avslutat 17:30.

Sekreterare:                                      Anders Olofsson

 

Justerat mötesordförande:               Christer Jarefalk

 

Justerat:                                            Anneli Kauppinen

 

Justerat:                                            Markku Kauppinen

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Hallstahammars SK SOFK - Skidor
Motionscentrum, Gråstensvägen 2
73437 Hallstahammar

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info