Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2015-05-30


Hallstahammars skid o friidrottsklubb

Årsmötesprotokoll

2015-05-30

 

Närvarande: Christer Jarefalk, Lars-Göran Johansson, Agneta Jonsson, Sven-Olof Jonsson, Anneli Kauppinen, Mats Eriksson, Anders Olofsson och Päivikki Hiltunen.

 

1 §

Mötets öppnande och godkännande av dagordningen

 

Ordförande Christer Jarefalk öppnade det stadgeenliga mötet med Hallstahammars skid och friidrott klockan 17.00 den 30 maj 2015 i Motionscentrum.


Dagordningen godkändes.

 

2 §

Mötets behöriga utlysande på HSKs hemsida och VLT.

 

Godkänt.

 

3 §

Val av presidium för mötet.

 

4 §

  1. Till mötets ordförande valdes sittande ordförande Christer Jarefalk
  2. Till mötets sekreterare valdes sittande sekreterare Päivikki Hiltunen
  3. Till mötets justeringsmän valdes Sven-Olof Jonsson och Anders Olofsson jämte mötets ordförande att justera protokollet.

 

5 §

Verksamhetsberättelsen

 

Mötets ordförande Christer Jarefalk gick igenom verksamhetsberättelsen och mötet godkände denna.

 

6 §

Revisionsberättelsen

 

Lars-Göran Johansson redogjorde för ekonomin och balansräkningen. Revisionsberättelsen lästes genom och mötet godkände denna.

 

7 §

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

 

Mötet godkände styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

 

8 §

Beslut om årsavgift

  1. Vuxna 200 kr
  2. Barn 125 kr
  3. Familj 400 kr
  4. Ständig medlem 2000 kr

Alla medlemmar som är över 65 år är avgiftsbefriade. Denna fråga tas upp i styrelsen för diskussion.

 

 

9 §

Val av ordförande för en tid av 1 år

 

Till ordförande för en tid av 1 år valdes Christer Jarefalk.

 

10 §

Val av 4 st ledamöter för en tid av 2 år

 

Valberedningen har planerat att utöka styrelsen med 1 ledamot.

För en tid av 2 år valdes

 

Anneli Kauppinen

Simon Säfström

Anders Olofsson

 

Lars Säfström och Tommi Pekkanen, Agneta Jonsson och Päivikki Hiltunen har ett år kvar.

 

11 §

Val av firmatecknare för en tid av 1 år

 

Som firmatecknare valdes ordförande Christer Jarefalk och Anneli Kauppinen, också som kassör i stället för Lars-Göran Johansson.

 

12 §

Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år

 

Som tidigare valdes Hans Ågren och Ulla Söderman till revisorer för en tid av 1 år.

 

13 §

Val av två ledamöter till valberedning

 

Som tidigare valdes Roger Pistol och Mats Eriksson till valberedning.

 

14  §

Motioner

Inga motioner.

 

15 §

Övriga frågor och uppvaktningar

 

Ordförande Christer Jarefalk uppvaktades med ett presentkort.

 

Våra ungdomstränare Anneli Kauppinen, Anders Olofsson, Simon Säfström och Tommi Pekkanen uppvaktades med fina rosor och ett presentkort för deras engagemang.

 

Lars-Göran Johansson uppvaktades med en vacker blombukett i personligt graverad glasvas med HSK-emblem för hans mångåriga engagemang i klubben. Christer Jarefalk höll ett tal där Lars-Görans högt värderade, mångsidiga och exemplariskt skötta uppdrag i klubben benämndes.

 

16 §

Mötets avslutande

 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

 

Päivikki Hiltunen

Sekreterare

 

 

 

Christer Jarefalk

Justerat mötesordförande

 

 

 

Anders Olofsson

Justerat

 

 

 

Sven-Olof Jonsson

Justerat

Uppdaterad: 01 JUN 2015 19:14 Skribent: PÄIVIKKI HILTUNEN

Postadress:
Hallstahammars SK SOFK - Skidor
Motionscentrum, Gråstensvägen 2
73437 Hallstahammar

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info