Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2017-05-31


Protokoll fört vid HSK Skid och Friidrotts Årsmöte 2017-05-31

på Motionscentrum i Hallstahammar

Deltagare:8 medlemmar,därav 7styrelserepresentanter                                                                        1.    Mötets öppnande och godkännande av dagordning

 Ordförande Anders Olofsson öppnade mötet och hälsade alla     

  välkomna.

2.  Mötets behöriga utlysande HSKs hemsida

 Mötet ansågs behörigt utlyst, då det fanns information på Motions-             

 centrum samt på hemsida.

3. Val av presidium för mötet

4.    A. Ordförande: Anders Olofsson

        B. Sekreterare: Päivikki Hiltunen

        C. Två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet           

              Anneli Rundgren Kauppinen och Tommi Pekkanen

5.  Verksamhetsberättelsen

       Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

6.     Revisionsberättelsen

         Resultatrapport och Balansräkning föredrogs och lades till handlingarna. Revisionsberättelsen föredrogs av Ulla Söderman. Den godkändes och lades till handlingarna.

7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar           

      Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

8.   Beslut om årsavgift

Mötet beslutade om följande:

 Vuxna: 300 kr/år

 Familj: 500 kr/år

 Barn: 200 kr/år

 Ständig medlem: 2000 kr/år

 

9.  Val av ordförande för en tid av 1 år

    Anders Olofsson (nyval)

10.   Val 3 st ledamöter för en tid av 2 år

Anneli Rundgren Kauppinen  (omval)

 Simon Säfström (omval)

 Christer Jonsson (nyval)

 Valberedningen föreslog att en suppleant ska väljas på 1 år.  

 Agneta Jonsson (omval)

11.   Firmatecknare för en tid av 1 år

Anders Olofsson och Anneli Rundgren Kauppinen, var för sig eller de två gemensamt i förening.

12.  Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år

Ulla Söderman och Hans Ågren (omval) 

13.  Val av två ledamöter till valberedning

Tommi Pekkanen och Sven-Olov Jonsson

 14.  Motioner

 Inga motioner inlämnade till årsmötet.

15.  Övriga frågor

Motionsloppet på ”nya” 252:an blir inte av.

Christer Jarefalk har lämnat sitt styrelseuppdrag. Han fortsätter dock med snön, spårning osv under vintertid.

16.  Mötets avslutning

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade därmed årsmötet.

 

Vid protokollet…………………….......       …………………………………………

                              Anders Olofsson                                Päivikki Hiltunen

 

 

Justeras……………………………                 ………………………………..

                  Tommi Pekkanen                                Anneli Rundgren Kauppinen

 

 

 

Uppdaterad: 21 JUN 2017 11:50 Skribent: PÄIVIKKI HILTUNEN
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Hallstahammars SK SOFK - Skidor
Motionscentrum, Gråstensvägen 2
73437 Hallstahammar

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info